Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách này được làm và công bố ban hành bởi DNTN Bombo, pháp nhân chủ quản trang web bombofoto.com
Bạn là người dùng có tài khoản đăng ký tại bombofoto.com, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.


Điều 1: Thu thập thông tin
Bombofoto.com sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật và an toàn giao dịch.
Nếu bạn có phát sinh giao dịch thanh toán, chúng tôi sẽ chuyển hướng đến các đơn vị quản lý cổng thanh toán điện tử có uy tín, chúng tôi hoàn toàn không lưu trữ các thông tin về tài khoản thanh toán của bạn như tên ngân hàng, số tài khoản, số thẻ .v.v...

Điều 2: Sử dụng thông tin
Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp giải pháp mua hàng trực tuyến một cách thuận lợi. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện giao dịch thanh toán và gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.
 • Xử lý khiếu nại, thu phí và giải quyết sự cố.
 • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.
 • Đo đạc, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
 • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo và chương trình khuyến mại.
 • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Điều 3: Chia sẻ thông tin với những người dùng khác
Để thực hiện giao dịch thanh toán, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức mà bạn giao dịch, bao gồm: thông tin liên lạc, ngày đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…
Trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể cung cấp cho người Mua thông tin liên hệ của bạn để thực hiện đối soát giao dịch hoặc khiếu nại.
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền


Điều 4: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba
Các cung cấp  ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi thanh toán trực tuyến (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ;
Những công ty mà chúng tôi dự kiến sát nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách quyền riêng tư này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ phải nhận được thông báo trước;
Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

 • Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;
 • Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;
 • Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;
 • Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng";

Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.
Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Bombofoto.com sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!


Điều 4: Thay đổi thông tin
Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.
Bombofoto.com có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email 7 ngày trước khi chính thức áp dụng.