Hỗ trợ kỹ thuật

Bombo cung cấp dịch vụ hỗ hợ kỹ thuật cho khách hàng các vấn đề về sử dụng, bảo quản các thiết bị hỗ trợ phơi sáng bao gồm:

  • Gá đỡ kính lọc
  • Kính lọc các loại
  • Chân máy ảnh và các phụ kiện
  • Các phụ kiện liên quan khác